dimecres, 25 de febrer de 2009

Resum 1

SEGMENT, RECTA, SEMIRECTA I PUNTS

Els segments:són línies rectes que tenen un començament i un final.
La recta: no té ni origen ni fi. La seva longitug és infinita.

La semirecta: és cada una de les parts en que un punt divideix una recta. La semirecta té origen peró no fi.
Un punt: és el primer objecte geomètric, i origen de tots els damés. No té dimensions.

ANGLES

Angle recta: Té 90º
Angle obtús: Té + de 90º
Angle agut: Té - de 90º

POLIGONS

Un poligon és una superficie plana que el seu contorn esta format per segments en línia recta.

Triangles Quadrilaters Pentagons Hexagons ......
Equilàters Quadrat Pentagon Hexagon
Isòsceles Rectangle
Escalè Trapezi
Trapezoide
Rombe
Romboide

POLIEDRES

És un cos geométric que la superfice es composa d'una quantitat infinita de polçigons plans.

Tetraedre: format per triangles igual que l'icosaedre i l'octaedre.
Cub o hexàedre: format per quadrats. Té 6 costats.
Dodecaedre: format per pentagons. Té 12 costats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada