dimecres, 25 de febrer de 2009

Resum 2

NOMBRES AMB SIGNE (+o-)

La temperatura
Les temperatures venen donades per nombres amb un signe +o-, quan porta el signe – (menys) vol dir que la temperatura està per sota dels 0ºC i quan porta el signe + (més) la temperatura està per sobre dels 0ºC. La temperatura es mesura amb termòmetres. La distància d’una ratlla a una altra consecutives del termòmetre se’n diu un grau centígrad. D’aquest termòmetre se’n diu termòmetre centígrad.

En matemàtiques per dir quin nombre és més gran o més petit es posa aquest signe <>. La part tancada del signe vol dir que el nombre que estigui al seu costat és el més petit dels dos i el que està a la banda oberta és el més gran. Per exemple: 5 <>
Les variacions de la temperatura.
Les temperatures varien. Una variació indica sempre el pas d’una temperatura a una altra. Si per exemple la temperatura estava a 5ºC i ara està 12ºC, direm que la temperatura ha augmentat 7ºC o també podem dir que la temperatura ha variat +7ºC. La representació d’una variació ha d’indicar sempre la primera temperatura o temperatura inicial i la segona o temperatura final i el pas d’una a l’altra. Això ho podem fer posant una fletxa indicant la variació.
Quan representem una fletxa hem de considerar la llargada de la fletxa i el sentit:
Dreta o amunt= variació positiva (+)
Esquerra o avall= variació negativa (-)
Per calcular la suma o la resta ho podem fer en forma gràfica( posant una fletxa) o expressant la suma o la resta:

Temp. Variació Temp.
Inicial Final
+10º +20º = +30º

Les sumes i restes amb signes(+ o -)

Quan es sumen dos nombres no cal posar el signe per exemple:
+3+6=+9 o +20-17=+3 en realitat seria 3++6 però en mates està totalment prohibit, si no poses un parèntesis per exemple: +4+(-5)=-9


Sumes encadenades
Per fer sumes encadenades cal:
§ Sumar per separat tots els positius i negatius
§ Desprès fer una única resta
Regla dels signes per treure el paréntesis:

+(+5)= +5
+(-5 )= -5
- (+5)= -5
-(-5) = +5

Per exemple:
+2 –3 +4 –2 = +2 +4 –3 –2 = +6 –5= +1

La multiplicació

Per multiplicar dos nombres amb signe, cal:
· MULTIPLICAR ELS NOMBRES SENSE EL SIGNE.
· POSAR EL SIGNE SEGONS LA REGLA SEGÜENT:

Regla dels signes
+·+= +
+·- = -
-·+ = -
- · -= +

· Per multiplicar utilitzem el”·” en comptes de la”x”.
· Les regles de la divisió són les mateixes que les de la multiplicació. El signe + del nombre d’una expressió es pot suprimir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada